Fietsbeleid

Lieselotte Van Hoecke

Kandidaat voor de kamer sp.a

Gemeenteraadslid SamenPlus Assenede

Naar een beter fietsbeleid in Assenede


Wie mij kent treft mij vaak aan op de fiets. Naar de bakker, naar het werk, langsheen onze kreken, met de kinderen,... Geen aangenamere, meer duurzame, gezondere en soms ook vlottere manier om me te verplaatsen! Assenede is gelukkig een echt fietsgemeente, dankzij het landelijk karakter en verbeterde infrastructuur. Maar ... alles kan beter! Hoe schakelt Assenede een versnelling hoger?


VOER FIETSSTRATEN IN


In een fietsstraat mag de fietser de volledige breedte van de rijstrook gebruiken. Gemotoriseerd verkeer mag de fietser niet inhalen en maximaal 30 km per uur rijden. Kortom: de fietser is koning! Op die manier vormt de fietsstraat een waardig alternatief op het afgescheiden fietspad, dat nog altijd de prioritaire keuze is maar niet overal te realiseren valt. Een signalisatiebord en een gekleurd wegdek geven geven het begin en het einde van de fietsstraat aan.

 

Concreet voorstel: 'T Groentjen in Oosteeklo kan gemakkelijk omgevormd worden tot een fietsstraat en maakt de fietsroute voor veel schoolgaande kinderen een stuk veiliger.

DIGITAAL SIGNALEREN VAN GEVAARLIJKE PUNTEN

 

Welke gevaarlijke (fietskruis)punten moeten het eerst aangepakt worden? Dat weten onze fietsers zelf het beste!

Het is belangrijk om te blijven in kaart brengen welke wegen of kruispunten in onze gemeente gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. We willen een dynamische lijst opstellen van de 10 punten die prioritair moeten aangepakt worden. Het signaal wordt gegeven door de burger via een speciale app of mailadres, of door onze bewonersplatformen, verenigingen, ...

 

VEILIGE KRUISPUNTEN VOOR FIETSSNELWEG

 

Een fietssnelweg is een vrijliggend pad waar je vlot - nagenoeg 'zonder remmen' - van de ene dorpskern naar de andere kunt rijden. Door Assenede loopt 1 fietssnelweg: de F423 van Zelzate naar Eeklo, waarvan nog 1 stuk in aanleg is. Maar intussen is deze route, gelegen op de oude spoorwegbedding, alvast geliefd bij zowel pendelaars als recreatieve fietsers.

Het is belangrijk om op een fietssnelweg zo 'conflictloos' mogelijk te fietsen. Maar de F423 kruist in Assenede - onvermijdbaar - nogal wat wegen. Er is nood aan duidelijke signalisatie op alle kruispunten.

VOER EEN FIETSTOETS IN

 

Elke aanpassing aan de wegen-infrastructuur en het verkeersreglement moet de fietstoets doorstaan. Daarbij wordt het gemeentebestuur verplicht om formeel na te gaan en te motiveren dat de veiligheid van fietsers maximaal werd gegarandeerd. Deze fietstoets wordt toegepast bij een grote dorpskernvernieuwing, maar evengoed bij het aanleggen van een kleine nieuwe parking of het organiseren van een wegomlegging. Op die manier verzekeren we dat de veiligheid van de fietser niet vergeten wordt, maar al van bij aanvang van het proces in overweging wordt genomen!

FIETSTROEVEN IN DE KIJKER

 

Ik kan het niet genoeg zeggen: Assenede beschikt over prachtige fietsroutes. De polders, de kreken, de wegels,... En toch maken onze inwoners daar zelf weinig gebruik van. Fietstoerisme zit in de lift, en dat moeten we blijven stimuleren. Dat is een enorme stimulans voor onze horeca en lokale handelaars. En laat ons als fiere Assenedenaar vooral ook zelf genieten van al die natuurpracht! De gemeente geeft een duwtje in de rug door het knooppuntennetwerk in de kijker te plaatsen en zelf routes ter beschikking te stellen aan de recreatieve fietser. We kunnen wat dat betreft nog een versnelling hoger schakelen.

SOCIAAL FIETSVERHUUR

 

Viva velo is een prachtig initiatief en biedt een oplossing voor wie niet over een aangepaste fiets beschikt, wiens fiets aan herstelling toe is, gezinnen die een kinderzitje nodig hebben,... Ook in Assenede hebben wij zo'n 'streekvelotheek' in de Kringwinkel. Zij verhuren er fietsen op korte én lange termijn aan een voordelig tarief. Bovendien kan je je fiets er ook laten herstellen. De gemeente kan dit initiatief een duwtje in de rug geven, zodat

- men ook elektrische fietsen, plooifietsen en bakfietsen kan voorzien

- OCMW-cliënten er gratis hun fiets kunnen laten herstellen

- nog meer mensen gebruik kunnen maken van deze dienstverlening.

OPLAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN

 

In Assenede beschikt maar liefst 26% van de huishoudens over een elektrische fiets. Het toestel is niet langer voorbehouden voor wie slecht te been is, maar heeft er voor gezorgd dat steeds meer mensen - jong en oud - de fiets gaan gebruiken. Ook toeristen maken zeer vaak gebruikt van de elektrische fiets. Maar wie grote afstanden doet, dreigt wel eens met een platte batterij te maken krijgen. Assenede heeft momenteel 1 openbaar oplaadpunt voor elektrische fietsen, maar dat systeem kunnen we eenvoudigweg uitbreiden. Ik pleit voor een laadpaal voor elektrische fietsen op zonne-energie in elke dorpskern!


CHARTER STERK FIETSBELEID

 

De gemeente moet tonen dat het menens is met ons fietsbeleid. Dat kan ze bijvoorbeeld doen door het charter van Fietsberaad (Vlaams kenniscentrum voor fietsbeleid) te ondertekenen. Daarin staan een aantal uitgangspunten en engagementen voor een sterk lokaal fietsbeleid, die de gemeente formeel kan onderschrijven en concreet maken.

Eén van die engagementen is het betrekken van burgers bij het uitwerken van dat beleidsplan. Waarom geen Asseneedse Fietsraad in het leven roepen, naar analogie van onze andere adviesraden? Want wie weet beter dan de fietser zelf waar de belangrijkste noden zich situeren?


FIETSDIEFSTALBELEID

 

Het gemeentebestuur en de politiezone kunnen enkele maatregelen nemen om fietsdiefstal beter te voorkomen en aan te pakken.

1) Voorzien van fietsparkeerplaatsen met aanbindmogelijkheden, verlicht, niet toegankelijk met de wagen, zichtbaar

2) Verder blijven voorzien van graveersessies. In de politiezone Assenede-Evergem zijn inmiddels 803 fietsen gelabeld, maar dit kan nog beter.

3) Aangifte van diefstal aanmoedigen door police-on-web bekend te maken en slachtoffers na online-aangifte standaard te contacteren.

4) Repressiebeleid verder aanpakken door lokfietsen in te zetten en heling op te sporen.

Copyright @ All Rights Reserved