Armoedebeleid

Lieselotte Van Hoecke

Kandidaat voor de kamer sp.a

Gemeenteraadslid SamenPlus Assenede

SALDO ONTOEREIKEND

 

 

1 op de 10 Belgen leeft in armoede. In een rijk land als het onze valt dat niet te verantwoorden. Als maatschappelijk werker bij OCMW Gent word ik vaak geconfronteerd met veel miserie en onrecht. Dat is mijn motivatie om te streven naar een wereld waar er zorg gedragen wordt voor elkaar en voor de toekomstige generaties. Een warme samenleving gekenmerkt door solidariteit en minzaamheid, met een sterke overheid en een middenveld dat gehoord en gesteund wordt. Eén waar het goed leven is voor iedereen.

 

'Saldo ontoereikend' is de naam van mijn project, dat de bedoeling heeft om armoede opnieuw op de agenda te plaatsen. Ik wil de politiek en haar kiezers wakker schudden. Doen beseffen dat achter al die cijfers mensen zitten die nood hebben aan echte 'war on poverty'.

Wat weet jij over armoede en armoedebeleid? Doe de test!

Er is nood aan 5000 extra plaatsen in de sociale economie.

 

Ook wie kwetsbaar is of zich in een moeilijke situatie bevindt, verdient volwaardig werk. Met een volwaardig loon en volledige sociale bescherming. Het is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven, daar zijn we het allen over eens. De oplossing is te vinden in de sociale economie.

 

 

 

 

Mensen in armoede worden al te vaak geconfronteerd met problemen rond huisvesting: overmatige kosten, in een onbewoonbaar huis leven, huurgeschillen, schimmel op de muren, discriminatie op de huurmarkt, dakloosheid,... De voorbeelden zijn legio, helaas. Het is de taak van de overheid om te garanderen dat iedereen over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning beschikt. 

 

Een woonbeleid op maat van iedereen

Armoede kan de gezondheid schaden


Wie in armoede leeft, heeft vaker medische of psychische klachten, een lagere levensverwachting (gemiddeld 15 jaar!), meer kans op vroeggeboortes, wordt vaker en langer opgenomen in het ziekenhuis, heeft minder kans op vroegtijdige detectie van kanker,…

Dat heeft te maken met de levensomstandigheden. Wie een laag inkomen heeft, leeft in dagelijkse stress. Bovendien is gezond eten en sporten vaak heel duur.  Een degelijk dak boven je hoofd, zonder vocht- of verwarmingsproblemen: niet evident. Maar ook financiële drempels zorgen ervoor dat mensen in armoede niet op tijd beroep kunnen doen op een arts.

 

Gezondheidszorg moet voor iedereen kwalitatief, betaalbaar en toegankelijk zijn. En laat ons beginnen met de eerstelijnszorg.


> Gratis naar de dokter

Door het remgeld af te schaffen bij de huisarts en tandarts vermijden we dat mensen gezondheidszorg uitstellen waardoor de ernst van de problemen (en de kosten) groter worden. 


> Een betere ziekteverzekering

Nog te veel mensen hebben geen ziektverzekering of doen geen beroep op het voorkeurstarief waar zij recht op hebben. Dit moet beter opgespoord worden.  Bovendien moet de dekkingsgraad van de ziekteverzekering beter, door ook de terugbetaling van beugels, brillen, hoorapparaten,... op te nemen.


> Meer inzetten op wijkgezondheidscentra

De wijkgezondheidscentra werken multidisciplinair en voorzien een forfaitair betaalsysteem. Dit maakt gezondheidszorg een stuk toegankelijker voor mensen in armoede.


Op die manier kunnen we er voor zorgen dat iedereen optimaal gebruik kan maken van eerstelijns gezondheidszorg. Daar hangt weliswaar een prijskaartje aan vast. Hoewel! De kosten in de gezondheidszorg zouden maar liefst met 20 % kunnen zakken moest er geen gezondheidskloof tussen rijk en arm zijn. Elke euro die men investeert in gezondheidszorg, levert op termijn 2 EUR voor de economie op. Dus waar wachten we op?

Dicht de digitale kloof

Niet iedereen is mee met digitalisering van het maatschappelijk leven. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de digitale kloof tussen arm en rijk wordt gedicht?


  • Overheden (en scholen) moeten voldoende ruimte laten voor offline-dienstverlening
  • OCMW's voorzien best tussenkomsten voor het aankopen van ICT-materiaal
  • Er moet geïnvesteerd worden in laagdrempelige vormingen van mensen die nog moeilijk overweg kunnen met de computer en de smartphone

Copyright @ All Rights Reserved