Sociale economie

Lieselotte Van Hoecke

Kandidaat voor de kamer sp.a

Gemeenteraadslid SamenPlus Assenede

Creëer 5000

extra plaatsen

in de sociale economie

Duizenden mensen onbezoldigd aan het werk

 

Vandaag zijn er meer dan 7000 arbeidszorgers aan de slag. Dat zijn duizenden mensen die onbezoldigd aan het werk zijn. En dat aantal stijgt jaar na jaar. Reken daar  nog de mensen bij die stages doen (niet altijd in kader van een opleiding), arbeidsmatige activiteiten (in 2019 zijn er middelen voor 3800 begeleidingen), jobkandidaten die een dag proefdraaien,...

 

Mensen in arbeidszorg zitten in een activeringstraject via het OCMW of een andere instantie. Ze werken gemiddeld iets meer dan 14 uur per week (dus halftijds) maar soms zijn zij ook gewoon voltijds aan de slag. Het gaat in meer dan de helft van de gevallen om mensen met psychische problemen. En wat doen die mensen? Vanalles: logistieke ondersteuning bieden in rusthuizen, toezicht houden op de speelplaats, administratieve ondersteuning bieden aan andere mensen in armoede,… noem maar op.

Een kwart van deze arbeidszorgers stroomt door naar bezoldigde arbeid; de rest blijft vaak jarenlang, soms tot aan hun pensioen GRATIS aan het werk.

 

Dat is een fundamenteel onrecht. Iemand die werkloos is mag zijn buurvrouw geen handje gaan helpen in de tuin, maar mag wel jarenlang gratis voor de overheid of voor een vzw werken.

 

Ook wie kwetsbaar is of zich in een moeilijke situatie bevindt, verdient volwaardig werk. Met een volwaardig loon en volledige sociale bescherming. Het is een belangrijke voorwaarde om te kunnen participeren aan het maatschappelijk leven, daar zijn we het allen over eens.

 

De oplossing is onder andere te vinden in de sociale economie. Dat zijn jobs met een volwaardig loon en volledige sociale bescherming, bestemd voor mensen die (nog) niet kunnen in het normaal economisch circuit. Er zijn in Vlaanderen momenteel ongeveer 20.000 plaatsen, wat absoluut te weinig is. Bovendien zijn de instapvoorwaarden zeer moeilijk en rigide. Sociale economie wordt ook te veel beschouwd als een doorstroomtraject, maar voor vele mensen zal en mag dat ook een eindstation zijn.

 

Ook wie kwetsbaar is of zich in een moeilijke situatie bevindt, verdient volwaardig werk. Met een volwaardig loon en volledige sociale bescherming. De oplossing is te vinden in de sociale economie.

Decreet Collectief Maatwerk

 

Met het decreet Collectief Maatwerk is de sociale economie sinds 1 januari 2019 nogmaals grondig hervormd. De beschutte en sociale werkplaatsen worden nu allemaal ‘maatwerkbedrijven’ genoemd. Daarnaast is er ook nog de Lokale Diensteneconomie.

Maatwerkbedrijven

148 werkplaatsen bieden werk aan 21.200 doelgroepmedewerkers

Maatwerkafdelingen

Afdelingen binnen reguliere bedrijven met minstens 5 doelgroepmedewerkers

Lokale Diensteneconomie

Goed voor 1891,53 plaatsen volgens

het contingent

Copyright @ All Rights Reserved