Wonen

Lieselotte Van Hoecke

Kandidaat voor de kamer sp.a

Gemeenteraadslid SamenPlus Assenede

NAAR EEN SOCIALER WOONBELEID

 

 

 

In het OCMW gaan de hulpvragen al te vaak over huisvesting: dakloosheid, in een onbewoonbaar huis leven, huurgeschillen, schimmel op de muren, discriminatie op de huurmarkt, ... De voorbeelden zijn legio, helaas. Het is de taak van de overheid om te garanderen dat iedereen over een kwaliteitsvolle en betaalbare woning beschikt.

 

 

"Ik herinner me dat ik als beginnende maatschappelijk werker erg schrok van de huisvestingssituaties van mijn cliƫnten. En nog meer van de absolute onmacht van de hulpverlening om de problemen ten gronde aan te pakken.

Er zijn duizenden woningen die eigenlijk ongeschikt zijn om in te wonen maar waar wel een torenhoge huurprijs voor wordt betaald. Maar als je inkomen laag is ben je geen begeerde kandidaat op de huurmarkt en neem je aan wat je kunt krijgen. Een kamerwoning met vochtproblemen, zonder badkamer, waar de verwarming meer niet dan wel werkt voor 500 EUR, bijvoorbeeld.

Ik leerde ook snel hoe onderschat het probleem van dakloosheid is. We hebben allemaal wel eens iemand op een stukje karton in het station zien slapen, maar naast dit stereotype beeld zijn er nog tal van mensen die niet over een eigen woning beschikken. Daar zijn geen cijfers van. Hun huurcontract loopt af en ze vinden niet tijdig een ander appartement, bijvoorbeeld. Ze slapen op de zetel bij familie en vrienden, of erger: ze zijn aangewezen op de nachtopvang of zetten een tentje in de Blaarmeersen. Het is een bikkelhard leven. Nooit weten of je 's avonds een slaapplek zult hebben. Voor de nachtopvang moet je zorgen dat je op tijd een bed reserveert. Dat betekent dat je al over een telefoon moet beschikken en elke dag om 11u stipt moet kunnen bellen. Bovendien is de regel dat iemand slechts 5 op de 14 nachten gebruik mag maken van de nachtopvang. De overige nachten heb je misschien geluk dat er toch nog een plekje vrij is.

Sociale huisvesting moet een oplossing bieden, maar het aanbod is absoluut ontoereikend. Er moeten minstens 100.000 woningen bijkomen, en de bestaande woningen zijn vaak aan dringende renovatie toe. De wachtlijsten kunnen oplopen tot 7 jaar, en als je eens vergeet om jouw kandidatuur jaarlijks te actualiseren, begint de wachttijd van voor af aan.

En zo kan ik nog tal van voorbeelden geven. Het deed mij uiteindelijk besluiten om in de politiek te gaan. Er moet structureel iets veranderen!"

#ACTNOW

 

Het is duidelijk: de huisvestingssituatie van vele gezinnen is ronduit mensonwaardig. In een welvarend land als het onze kunnen we dat niet aanvaarden. Sp.a pleit voor een socialer woonbeleid, aangepast aan de noden van iedereen.

Voorstellen sp.a

 

- 100.000 extra sociale woningen

- Opnieuw verlagen van de huurwaarborg van 3 naar 2 maanden

- Oprichten van een centraal huurwaarborgfonds

- Uitbreiden van de huursubsidie naar iedereen die in aanmerking komt voor een sociale woning

- Een systeem van geconventioneerde huurprijzen installeren

- Invoeren van een conformiteitsattest voor huurwoningen

- Strenger aanpakken van huisjesmelkerij

- Praktijktesten invoeren tegen discriminatie op de huurmarkt

- Het recht op verwarming inschrijving in de Vlaamse Wooncode

- Jaarlijks renoveren van 10.000 sociale woningen

- Levenslange woonzekerheid voor sociale huurders

- ...

 

Lees het volledige programma na op s-p-a.be.

Copyright @ All Rights Reserved